Бюджет

Данни за Бюджет на ДГ 19 „Славейче“, гр. Варна.

30652526_10210574875679790_6595906066741985280_n

Бюджет ДГ 19 Славейче по бюджета на община Варна за 2021 г.

30652526_10210574875679790_6595906066741985280_n

Касов отчет за 1-вото тримесечие на 2021 г. на ДГ 19 Славейче.

30652526_10210574875679790_6595906066741985280_n

Касов отчет за 2-рото тримесечие на 2021 г. на ДГ 19 Славейче.

Start typing and press Enter to search