Извънкласни занимания

През учебната 2023/2024 год. ДГ 19 „Славейче“ предлага следните извънкласни занимания за деца:

Плуване

Ръководител: Драгомира Делиджова

Дни на провеждане: по график

Забележка: Плуване се провежда веднъж седмично за децата от втора група и два пъти седмично за децата от трета и четвърта група.

izvynklasni-zanimaniq

Start typing and press Enter to search