Философия

В основата на утвърдените традиции във възпитанието и обучението на децата за екипа на ДГ,,Славейче”  стои общуването, стремежа за развитие на творческия потенциал заложен  във всяко дете,възпитаване на детската личност в духа на народните традиции, общочовешки добродетели и ценности.

На всяко дете се гледа като на индивидуално личност с неговите нужди и потребности.

„Трябва ли винаги да учим децата си с книги? Нека първо да ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на слънцето и планините. Нека ги запознаем с дърветата, с пеперудите и цветята. Да събудим у тях възхита и възторг към цвета на живота. Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат. Тогава им дайте книга.“

Дейвид Полис

Start typing and press Enter to search