Работно време и администрация

Детска градина

Детска градина  № 19 “ Славейче” работи през цялата година на петдневна работна седмица  от 7:00 часа до 19:00 часа. Децата се приемат сутрин от 7:00 часа и се вземат не по-късно от 19:00ч.

Директор

 

Работно време: 8:30 – 17:00;

Приемно време: всеки вторник от 12:30 – 14:30 и от 16:00 – 17:30.

ЗАС

Мария Цанкова

Работно време: 8:00 – 16:30;

В дните от 1-во до 10-то число всеки месец по време на събиране на такси за посещение на ДГ от 7:30 – 16:00;

Счетоводител

Маргарита Маргаритова

Работно време: 8:30 – 17:00;

Приемно време: всеки ден от 9:00 – 11:00.

Медицински кабинет

Станка Станева и Росица Драганова

Работно време: първа смяна от 6:30 – 15:00;

втора смяна от 10:30 – 19:00;

Служебен телефон: 0882 569 054

Start typing and press Enter to search