Профил на купувача

Вътрешни правила
Публични покани
Обществени поръчки

Обществена поръчка чрез процедури по ЗОП – 02763-2018-0001 с предмет: „Доставка на Газьол за промишлени и комунални цени за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 19 „Славейче“, гр. Варна, ж.к. Левски, ул. Студентска 7″:

  • Решение;
  • Борсов договор;
  • Обявление за възложена поръчка.
Архив
Информация по попълване на документи
kids-download-png-dg19slaveiche-varna

Start typing and press Enter to search