ПРАВИЛА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

Можете да проверите график на дейностите за прием в яслена и първа възрастова група в общинските детски градини на територията на Община Варна за новата учебна 2022/2023 година от тук.

Извадка от Правилата за прием

I етап – кандидатстване

Приемът на документите в детските градини се осъществява по следните начини:

  • Онлайн на сайта на прием в общински детски градини;
  • На място, в която и да е ДГ на територията на Община Варна.
  • Онлайн през интернет от профила на заявителя/родител в сайта за прием в детската градина, в която е подадено заявлението.
  • На място в детската градина, в която е регистрирано заявлението.

Start typing and press Enter to search