ТАКСИ

Уважаеми родители, Информираме Ви, че на основание чл.37 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на територията на Община Варна, родителите/настойници не дължат такса [...]